• Yazılımın tüm yönetim işlemlerinin yapıldığı bölümdür.

 • Yeni kurumlar tanımlama (Her kurum ayrı bir veritabanında takip edilir. ),

 • Kurumlara bağlı şubeler tanımlama,

 • Kurumlara dönemler tanımlama,

 • Kullanıcılar tanımlama,

 • Roller tanımlama ve kullanıcıları bu rollere atama,

 • Kullanıcıları birim bazlı (Şube ve Dönem) yetkilendirme vb. işlemler bu bölümde yapılmaktadır.

 • Her kurum için ayrı ayrı sınırsız sayıda öğrenci kayıt edebilme,

 • Her öğrenciye her dönem için ayrı ayrı ücret tahakkuku yapabilme,

 • Bir öğrencinin aynı hizmeti dönem içerinde bir den fazla parçalı olarak alabilmesi,

 • Otomatik ücret hesaplama (kısmi süreli),

 • Otomatik indirim hesaplama (tam veya kısmi süreli),

 • Öğrencilere dönemsel ücret tahakkuku yapılırken;

  • Kardeş bilgileri,​

  • Aile ve sınav bilgileri,

  • Evrak ve promosyon bilgileri,

  • İletişim bilgileri,

  • Epos kart bilgileri,

  • Notlar,

  • Hizmet bilgileri,

  • İndirim bilgileri,

  • Ödeme bilgileri

  • ve eğer varsa geri ödeme bilgilerinin girilebilmesi,​

 • Yazılımla birlikte hazır olarak gelen veya sizin hazırladığınız onlarca farklı kayıt evraklarından istediklerinizin tek tek veya toplu olarak baskı önizlemeye alınabilmesi, yazdırılabilmesi, excel, word, pdf, txt vb. birçok formatta dışarı aktarılabilmesi,​

 • Öğrencilerden alınan ödeme belgelerinin (Çek, Senet, Epos, Pos, Ots, Elden vb.) görmüş olduğu tüm hareketlerinin takip edilebilmesi, kısmi olarak tahsilat yapılabilmesi, Müşteriye geri iade edilebilmesi, Avukata gönderilebilmesi, Bankaya tahsile gönderilebilmesi, Şubeler arası gönderilebilmesi, Ciro edilebilmesi, Karşılıksız olarak işaretlenebilmesi, Banka veya Kasa yoluyla tahsil edilebilmesi, Blokeye alınıp çözülebilmesi vb. tüm aşamaların detaylı bir şekilde takip edilebilmesi,

 • Tüm öğrencilere tek tek veya toplu olarak fatura planı oluşturulabilmesi, 

 • Tüm öğrencilere tek tek veya toplu olarak fatura tahakkuku yapılabilmesi,

 • Kurumun E-Fatura kesme zorunluluğu olması durumunda tek tek veya toplu olarak tüm öğrencilere E-Fatura oluşturulması,

 • Yazılımla birlikte ön tanımlı olarak gelen ve istediğiniz şekilde özelleştirebileceğiniz veya sıfırdan oluşturup ekleyebileceğiniz onlarca farklı rapor,

 • Vb. burada sayamadığımız birçok gelişmiş özellik. Aşağıda bu özelliklerin bir kısmını gösteren ekran görüntülerini inceleyebilirsiniz.

İLETİŞİM

Tel: ( 505 ) - 658 78 81

E-MAIL
ADRES

Atakum / Samsun

© 2019 KLC Yazılım